Världens högst belägna berg över havet, är Mount Everest. Berget ligger på gränsen mellan Tibet och Nepal i bergskedjan Himalaya och är hela 8 848 meter högt. Sir Edmund Hillary och Tenzing Norgay, besteg berget 1953 och det var första gången berget bestigits med säkerhetsutrustning.

mount_everest_climber

Mount Everest har varit känt för västerlänningar sedan mycket tidigt 1900 tal, men intresset för det höga berget tog fart först under 20-talet. Den första brittiska expeditionen nådde berget 1921, men den först dokumenterade expeditionen att nå toppen, hände först 32 år senare, då Hillary och Norgay nådde toppen. Händelsen fick mycket stor uppmräksamhet internationellt.

Italienaren Reinhold Messner och Österrikaren Peter Habeler blev 1978, de första att utan syrgas, bestiga berget. Två år senare, blev Messner den första klättraren att ensam, bestiga berget. Samma år i februari kom en polsk bersbetigargrupp att bli den första att nå toppen under vintertid, Andrzej Zawada, Krzysztof Wielicki och Leszek Cichy.

Mikael Reterswärd blev 1990, den första svensken att nå toppen, tätt följd utav Lars Cronlund som året efter besteg berget från nordsidan. Göran Kropp var den förste svensken att bestiga berget utan syrgastuber 1996 och hade cyklat från Sverige till Mount Everest i full utrsutning och resan hade tagit 6 månader. Renata Chlumska blev 1999 den första svenska att nå toppen och tack vare sitt dubbla mendborgarskap blev hon även den första tjeckiskan att nå toppen.

Ytterligare svenskar har nått hela vägen upp till toppen, som Tina Sjögren och Tomas Sjögren 1999, Magnus Flock 2005, Mattias Karlsson 2005, Tomas Olsson 2006 (som avled vid nedstigningen), Martin Letzter och Olof Sundström 2006, Fredrik Sträng 2006, Peter Adolfsson 2010, Annelie Pompe 2011, Lars Sandelius och Petter Hidén-Rudander 2012, Thomas Strömstedt 2013 och Torbjörn Hällström 2013. Totalt har ungefär 20 svenskar nått toppen.