I Sverige finns det 29 nationalparker där alla är relativt lätta att nå. Parkerna reflekterar våra sex olika naturtyper i Sverige, kust och hav, fjäll, sjöar och vattendrag, ädellövskog, barrskog och våtmark. Syftet med nationalparker är att bevara en landskapstyp i ett större område, där den får vara helt eller delvis orörd.

fran-skuleskogens-nationalpark

Alla nationalparker är öppna året runt 24 timmar om dygnet och är tänkta att inspirera människor att komma ut i naturen. Många av landets nationalparker har vandringsleder som hålls efter och ibland kan det även finnas utställningar, servering och guidning.

Vi entréerna till parkerna finns parkeringsmöjligheter, utedass och information. De flesta parker har rundslingor och kortare leder i anslutning till entrén och längre in är det oftast inte tillrättalagda leder och mindre lättillgängliga.

Nationalparker kan upplevas på flera olika sätt. Du kan gå till fots, åka båt, på skidor eller besöka Sveriges nationalparkers webbplats.

I några av våra nationalparker finns det så kallade naturum. Där år du veta mer om området du befinner dig i, som områdets kulturhistoria, geologin, växter och djurlivet. De flesta har utställningar som passar stora som små och speciella aktiviteter för barn är inte ovanligt. Naturumen har speciella öppettider och för att få veta mer kan du ringa det naturum du tänkt besöka för att få veta mer.