Besöker du en nationalpark är det bra att veta vad du får och inte får göra. Varje park har särskilda regler och det kan vara bra redan innan du åker att veta om du får till exempel ta med dig hunden på din vandring.

informationsskylt

Inför besöket är det bra att veta att allemansrätten inte gäller fullt ut i en nationalpark. På informationstavlorna vid entrén till alla nationalparker kan du läsa de specifika reglerna som gäller för parken och allemansrätten begränsas för att skapa ett bättre skydd för parkens område. Fullständiga regler för nationalparkerna kan läsas på naturvårdsverkets webbplats.

En del nationalparker tillåter inte att hundar får följa med, eftersom de kan störa fågel och djurlivet eller renskötseln. Dock kan vissa tillåta kopplad hund. Möjligheterna att ta sig fram på valfritt sätt kan vara begränsat, som att cykla, köra skoter och rida.

Särskilda eldningsplaster brukar finnas iordningställda i många nationalparker och dessa kan nyttjas så länge det inte råder eldningsförbud. Det kan finnas regler som begränsar dina möjligheter i parken för eldning. Det kan också finnas regler för huruvida du får tälta i området eller ej, plocka blommor och samla insekter, samt plocka svamp, som exempel.